Start

Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)

Nivå: Basnivå

Textilier som är behandlade med biocidprodukter kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom detta krav undviks varor som är biocidbehandlade.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10021:3
Grupp:
Samtliga textilier