Startsida

Möbler

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Kriteriegrupp

Möbler
Expandera rad för mer information
Åtgärder för att undvika kontroversiella källorBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Skogsråvarans ursprungBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Rutiner för säkerställande av ursprungBasnivåKvalificeringskravMöbler
Produktens klimatpåverkanSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Plasters innehållBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Plasters innehållAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i träbaserade skivorAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Formaldehyd i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Formaldehyd i möbeltextilAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
FlamskyddsmedelBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Färgämnen i möbeltextilBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Ytbehandling av trä, plast och/eller metallSpjutspetsnivåTilldelningskriterierMöbler
Vattenavvisande behandlingarBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Vattenavvisande behandlingarAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
Tillgång till reservdelarBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler
Antimikrobiell funktionAvancerad nivåTeknisk specifikationMöbler
StoppningsmaterialBasnivåTeknisk specifikationMöbler
StoppningsmaterialAvancerad nivåTilldelningskriterierMöbler
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravMöbler
Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läderBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Märkning av plastBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Lim som används vid tillverkning av möblerBasnivåTeknisk specifikationMöbler
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorMöbler

Ladda ner valda kriterier