Start

Ytbehandling av trä, plast och metall

Nivå: Basnivå

Detta krav bidrar till att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i ytbehandlingen av möbler. Kravet ska inte användas om det finns behov av upprepad desinficering av möbeln.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10028:4
Grupp:
Möbler