Start

Formaldehyd i träbaserade skivor

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Formaldehyd, som är giftigt, frätande samt allergi- och cancerframkallande kan ingå i limmet i träbaserade skivor och kan läcka ut från produkterna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11022:1
Grupp:
Möbler