Start

Miljö- och hälsofarliga ämnen i plast- och stoppningsmaterial

Nivå: Avancerad nivå

Plast- och stoppningsmaterial som används till möbler kan innehålla farliga ämnen och detta krav bidrar till att minska användningen av dessa.

Kriterieinformation