Start

Lim som används vid tillverkning av möbler

Nivå: Basnivå

Användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd, som avges från lim i produkten, kan minskas genom att använda detta krav.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10030:2
Grupp:
Möbler