Start

Information om möbelns klimatpåverkan

Nivå: Spjutspetsnivå

Syftet med kravet är att få information om produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att ge en signal till marknaden om att denna information efterfrågas.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10034:2
Grupp:
Möbler