Start

Formaldehyd i möbeltextil, skinn eller läder

Nivå: Basnivå

Formaldehyd har hälsofarliga egenskaper som giftigt, sensibiliserande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Kravet begränsar halten formaldehyd som avges från textilier. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11025:1
Grupp:
Möbler