Start

Begränsning av särskilt farliga ämnen

Nivå: Basnivå

REACH kandidatförteckning tar upp särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen kan utgöra en risk under användning och kan begränsa möjligheterna för säker återvinning och återbruk av produkten.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11478
Grupp:
Möbler