Start

Formaldehyd

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Formaldehyd har hälsofarliga egenskaper som giftigt, sensibiliserande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Kravet begränsar halten formaldehyd som avges från textilier.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10019:4
Grupp:
Samtliga textilier
Engelska: