Start

Tillägg för textil med specialfunktioner

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Vi har tagit fram ett webbstöd (se nedan under introduktion om Tillägg för textilier med specialfunktion) om textiliers miljöpåverkan och möjligheter att påverka genom att öka textiliers livslängd och de beslut som fattas innan upphandlingsdokument utformas.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tillägg för textil med specialfunktioner
Ladda nerBeskrivning
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation
Vattenavvisande eller vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation