Start

Frukt och grönt

Odling av frukt och grönsaker kan ha en stor miljöpåverkan och i vissa fall bristande arbetsvillkor. Upphandlande myndigheter kan bidra till bättre miljö och arbetsvillkor genom krav på bland annat socialt ansvarsfull upphandling och EU-ekologiska varor.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Frukt och grönt
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Information om råvarans ursprung - vegetabilierBasnivåTeknisk specifikationFrukt
GMO-fri vara - frukt och gröntBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Kemisk efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Energihushållning och förnybar elSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Anpassad gödslingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Biologisk mångfaldSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFrukt
Socialt ansvarsfull odling och rättvis handelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFrukt
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Information om råvarans ursprung - vegetabilierBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
GMO-fri vara - frukt och gröntBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Kemisk efterskördsbehandling - grönsakerAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Energihushållning och förnybar elSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Anpassad gödslingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Biologisk mångfaldSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGrönsaker
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Kemisk efterskördsbehandling - grönsakerAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket frukt och grönt Nationella Livsmedelsstrategin
Kemisk efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket frukt och grönt Nationella Livsmedelsstrategin