Start

Frukt och grönt

Frukt, bär och grönsaker har mycket olika miljöpåverkan beroende på hur och var de odlas samt hur ömtåliga de är. Grova, tåliga grönsaker odlas ofta på friland och har därför en lägre klimatpåverkan än grönsaker som odlas i växthus. Grova grönsaker kan också lagras längre än ömtåliga grönsaker som t.ex. tomat, sallad och gurka.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ

Kriteriegrupp

Jämför kriterier
Frukt och grönt
Ladda nerBeskrivning
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationFrukt
GMO-fri varaBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilierAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Socialt ansvarsfull odlingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Energihushållning i växthusSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilierAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Efterskördsbehandling - grönsakerBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
GMO-fri varaBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Energihushållning i växthusSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Resthalter av bekämpningsmedelSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker