Start

Frukt och grönt

Odling av frukt och grönsaker kan ha en stor miljöpåverkan och i vissa fall bristande arbetsvillkor. Upphandlande myndigheter kan bidra till bättre miljö och arbetsvillkor genom krav på bland annat socialt ansvarsfull upphandling och EU-ekologiska varor.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Frukt och grönt
Ladda nerBeskrivning
Information om råvarans ursprung - vegetabilierBasnivåTeknisk specifikationFrukt
GMO-fri vara - frukt och gröntBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Kemisk efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Energihushållning och förnybar elSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Anpassad gödslingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
Biologisk mångfaldSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrukt
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFrukt
Socialt ansvarsfull odling och rättvis handelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFrukt
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationFrukt
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationFrukt
Information om råvarans ursprung - vegetabilierBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
GMO-fri vara - frukt och gröntBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Kemisk efterskördsbehandling - grönsakerAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Energihushållning och förnybar elSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Anpassad gödslingSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Biologisk mångfaldSpjutspetsnivåTeknisk specifikationGrönsaker
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåSärskilda kontraktsvillkorGrönsaker
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationGrönsaker
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationGrönsaker
Kemisk efterskördsbehandling - grönsakerAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket frukt och grönt Nationella Livsmedelsstrategin
Kemisk efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikationKravpaket frukt och grönt Nationella Livsmedelsstrategin