Startsida

Frukt

Vid frilandsodling är koldioxid och lustgas de helt dominerande växthusgaserna. Koldioxiden kommer framförallt från användning av fossil energi. Lustgas bildas främst när kväve omsätts i marken och vid produktion av mineralgödselkväve. Generellt sett kräver frilandsodling mindre energi jämfört med växthusproduktion, men högre energianvändning än traditionella jordbruksgrödor.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Frukt
Expandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikation
GMO-fri varaBasnivåTeknisk specifikation
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilierAvancerad nivåTeknisk specifikation
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Socialt ansvarsfull odlingBasnivåTeknisk specifikation
Socialt ansvarsfull odlingSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Efterskördsbehandling - fruktAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg frukt & gröntAvancerad nivåTeknisk specifikation
Energihushållning i växthusSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier