Startsida

Luftfilter

Ventilationsanläggningar i byggnader uppskattas ha en årlig elförbrukning på ca 11 TWh. Av ventilationssystemets energianvändning uppskattas luftfiltren svara för ungefär 30 %. Luftfilter bör bytas regelbundet, ca 1-2 gånger per år beroende på inomhusmiljökrav och luftens kvalitet där byggnaden är belägen. Luftfilter är således en förbrukningsvara som köps inom den offentliga sektorn.

Kriteriegrupp

Luftfilter
Expandera rad för mer information
BiocidfrittBasnivåTeknisk specifikationLuftfilter
Energiprestanda för mikrofilter EPA-, HEPA- OCH ULPA-filterBasnivåTilldelningskriterierLuftfilter
Energiprestanda för medium och finfilterBasnivåTeknisk specifikationLuftfilter
Energiprestanda för medium och finfilterAvancerad nivåTeknisk specifikationLuftfilter
Högre energiprestanda för medium och finfilterSpjutspetsnivåTilldelningskriterierLuftfilter

Ladda ner valda kriterier