Start

Biocidfritt

Nivå: Basnivå

Biocider är ämnen som hämmar eller dödarmikroorganismer. Flitig användning av biocider kan påverka antibiotika resistens. I luftfilter är dessa ämnen onödiga tillsatser då mikrobiella tillväxten sker snarare i stoftkakan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10870
Grupp:
Luftfilter
Engelska:
Finns inte på engelska