Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Biocidfritt

Krav ID
10870
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Offererade produkter ska inte innehålla tillsatta ämnen i syfte att skapa en biocidfunktion.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts