Start

Ägg

Upphandlande organisationer kan ställa krav på en mer hållbar produktion vid upphandling av ägg. Det inkluderar krav på djurhälsa- och välfärd, ansvarsfullt producerat foder och minskad användning av antibiotika.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Ägg
Ladda nerBeskrivning
Produktionsform - frigående system inomhusBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFrigående system inomhus
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Produktionsform - frigående system utehönsSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utehöns
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFrigående system utehöns
Produktionsform - inredd burBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ej näbbtrimning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Information om råvarans ursprung - mjölk och äggBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorInredd bur
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ekologisk vara - tillägg kyckling, höns och äggAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kyckling, kalkon, hönsBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEkologisk produktion
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus