Start

Ägg

Vid äggproduktion står fodret för den allra största delen av klimatpåverkan, ca 80 % och djurhållningen står för ca 20 %. Det går det åt mellan 2,0 till 2,2 kg foder för att producera 1 kg ägg. En höna lägger dock många ägg under sin livstid så det foder hon äter omvandlas relativt effektivt till protein. Utsläppen av växthusgaser blir cirka 1,5 - 2,5 kg koldioxidekvivalenter per kg ägg.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Ägg
Ladda nerBeskrivning
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Produktionsform - frigående system inomhusBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Produktionsform - ekologisk produktionBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Produktionsform - inredd burBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationInredd bur
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Produktionsform - frigående system utomhusSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus