Startsida

Ägg

Vid äggproduktion står fodret för den allra största delen av klimatpåverkan, ca 80 % och djurhållningen står för ca 20 %. Det går det åt mellan 2,0 till 2,2 kg foder för att producera 1 kg ägg. En höna lägger dock många ägg under sin livstid så det foder hon äter omvandlas relativt effektivt till protein. Utsläppen av växthusgaser blir cirka 1,5 - 2,5 kg CO2e per kg ägg.

Ägg
Expandera rad för mer information
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationInredd bur
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Produktionsform - inredd burBasnivåTeknisk specifikationInredd bur
Produktionsform - frigående system utomhusSpjutspetsnivåTeknisk specifikationFrigående system utomhus
Produktionsform - frigående system inomhusBasnivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus
Produktionsform - ekologisk produktionBasnivåTeknisk specifikationEkologisk produktion
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationInredd bur
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikationFrigående system inomhus

Ladda ner valda kriterier