Startsida

Ej syntetiska färgämnen i foder

Syntetiska färgämnen, t.ex. canthaxanthin (s.k. R-fraser), i foder till värphöns ger ägget en starkt färgad gula men förbättrar inte fodrets kvalitet för djuret. Syntetiska färgämnen kan öka risken för att utveckla allergier hos barn.

KravID

10897

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av ägg ska komma från värphöns som inte fått foder som innehåller syntetiska färgämnen.