Startsida

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion kan ske i en- eller flervåningssystem för frigående höns. Dessutom gäller att hönsen har tillgång till utevistelse sommartid och minst under en tredjedel av livet. Hönsen utfodras med ekologiskt foder (95 % ekologiska ingredienser) och de har en lägre djurbeläggning. Hönsen har tillgång till grovfoder året om och minst 20 % av fodret ska komma från gården eller i samarbete med gårdar eller foderoperatörer i närområdet.

Filtrering

Nivå
Agenda 2030
Miljömål
Kategori
Typ
Ekologisk produktion
Expandera rad för mer information
Information om ursprung - enkla produkterBasnivåTeknisk specifikation
Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Produktionsform - ekologisk produktionBasnivåTeknisk specifikation
AntibiotikaförskrivningAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ansvarsfullt producerad fodersojaAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ej syntetiska färgämnen i foderBasnivåTeknisk specifikation
Ej näbbtrimning av värphönsBasnivåTeknisk specifikation
HälsoredovisningssystemSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg kyckling & äggAvancerad nivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier