Startsida

Produktionsform - frigående system inomhus

Frigående höns rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Hönsen har en stor totalarea att röra sig på vilket är gynnsamt för skelett- och benstyrka, men även deras möjligheter att undkomma varandra. De får även goda möjligheter att sprätta och utföra andra naturliga beteenden.

KravID

10893

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av värphöns som har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne och kan röra sig fritt i stallet.