Startsida

Hälsoredovisningssystem

Friska djur är en viktig aspekt för djurvälfärden. Dessutom är det en viktig aspekt för miljöbelastning eftersom friska djur också producerar mer effektivt. En låg dödlighet i produktionen är en betydelsefull indikator.

KravID

10898:1

Nivå

Spjutspetsnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Ägg ska komma från en producent som arbetar i enlighet med ett hälsoredovisningssystem med hälsoparametrar för djurvälfärd. Parametrar ska följas upp på ett systematiskt sätt, orsaker ska analyseras, avvikelser ska dokumenteras och leda till lämpliga åtgärder i samråd med en veterinär eller produktionsrådgivare för att avhjälpa problemen.  

Hälsoredovisningssystemet ska minst omfatta följande:

  • Dödlighet
  • Hackskador
  • Befjädring
  • Förekomst av kvalster
  • Förekomst av spolmask