Start

Tvätt- och textilservice

I tvätt- och textilservice ingår krav för hyra av textilier och tvätt av hyrda textilier eller tvätt av egna textilier/gods, har miljöaspekter kopplade till utvinning av råvaror för tvättkemikalier och textilier, tillverkning av tvättkemikalier och textilier (exempelvis vatten- och kemikalieanvändning), tvättprocessen (energianvändning, kemikalieanvändning, vattenförbrukning) samt användning av fossila bränslen vid distributionen.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tvätt- och textilservice
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt miljöarbete hos leverantörenBasnivåKvalificeringskravNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Färgämnen och pigmentBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Vattenavvisande och vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Systematiskt miljöarbete hos leverantörenBasnivåKvalificeringskravDistribution
FormaldehydBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
FormaldehydAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Effektiv drivmedelsanvändningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Textilier med smuts-och oljeavvisande funktion där sådan funktion efterfrågasAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Hantering av uttjänt textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Euroklass tunga fordonBasnivåSärskilda kontraktsvillkorDistribution
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorNyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Produktens miljöfarlighetAvancerad nivåTilldelningskriterierTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
OparfymeratBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupperAvancerad nivåTilldelningskriterierTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvätteriets energianvändningBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvätteriets energianvändningAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvätteriets vattenförbrukningBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvätteriets vattenförbrukningAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvättkemikaliers fosforinnehållBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Tvättkemikaliers fosforinnehållAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Utsläpp av klimatgaserBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Utsläpp av klimatgaserAvancerad nivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Ingående ämnens hälsofarlighetBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Sensibiliserande/Allergiframkallande produktBasnivåTeknisk specifikationTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Sensibiliserande/Allergiframkallande ämnenAvancerad nivåTilldelningskriterierTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning
Systematiskt miljöarbete hos leverantörenBasnivåKvalificeringskravTvättkemikalier, energi och vattenförbrukning