Start

Utsläpp av växthusgaser

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att minimera utsläpp av växthusgaser som bidrar till en global växthuseffekt.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10341:3
Grupp:
Villkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Engelska:
Finns inte på engelska