Start

Villkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer

Lägre användning av vatten- och energi samt minskade utsläpp av klimatgaser bidrar till en lägre miljöbelastning för ett tvätteri. Dessa kriterier är främst avsedda för att ställa krav på textilservice där stora volymer textil ska tvättas. Om upphandlingen avser mindre volymer tvättgods kan en marknadsanalys bidra till att ta reda på vad marknaden har att erbjuda.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Villkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Ladda nerBeskrivning
Tvätteriets energianvändningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Utsläpp av växthusgaserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Tvätteriets vattenanvändningBasnivåTeknisk specifikation
Certifierat miljöledningssystemBasnivåKvalificeringskrav