Start

Certifierat miljöledningssystem

Nivå: Basnivå

Systematiskt miljöarbete hos leverantören säkerställer att leverantören har de resurser och rutiner som krävs för att kunna uppfylla ställda miljökrav. De behöver också arbeta med kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11565
Grupp:
Villkor för utförande av tjänsten - stora tvättvolymer
Engelska:
Finns inte på engelska