Start

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att begränsa ämnen/ämnesgrupper som är farliga för miljön och/eller människors hälsa. Dessa ämnen/ämnesgrupper utesluts inte genom generella krav på ämnens egenskaper.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10336:2
Grupp:
Tvättkemikalier
Engelska:
Finns inte på engelska