Start

Arbetsrättsliga villkor

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet.

Filtrering

Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Arbetsrättsliga villkor
Ladda nerBeskrivning
Arbetsrättsliga villkor tvätteriarbetareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor