Start

Ingående ämnens hälsofarlighet

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att begränsa hälsoskadliga ämnen, dels för att skydda användaren, dels för att undvika spridning i miljön. Detta kontraktsvillkor minimerar användning av produkter som innehåller ämnen som är giftiga eller kan orsaka cancer, genetiska defekter, skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11213:3
Grupp:
Tvättkemikalier
Engelska:
Finns inte på engelska