Startsida

Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryck

Hälsofarliga ftalater som används som mjukgörare i "plast" för beläggningar och tryck på för textilier, framför allt i PVC, kan undvikas genom att använda kravet.

KravID

10347:3

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Textilier som nyanskaffas av leverantören under kontraktstiden och som ingår i den tvätt- och textilservice som omfattas av kontraktet ska uppfylla nedanstående krav:

Produkter till barn under 3 år:

  • För offererade produkter som har en beläggning /ytskikt och/eller tryck ska summan av samtliga ämnen i tabellen nedan inte överstiga 0,1 vikt% (1000 mg/kg) avseende beläggningar och tryck på textilier.

Produkter till andra tillämpningar:

  • För offererade produkter som har en beläggning /ytskikt och/eller tryck ska summan av ämnena 1-13 i tabellen nedan inte överstiga 0,1 vikt% (1000 mg/kg) avseende beläggningar och tryck på textilier.

Nr

 Ämne

 CAS-nr

1

 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

 117-81-7

2

di(2-metoxietyl)ftalat (DMEP, BMEP)

117-82-8

3

Dipentylftalat (DPP)

131-18-0

4

Diisopentylftalat (DIPP)

605-50-5

5

 Di(heptyl, nonyl, undecyl)ftalat  (DHNUP)
1,2-benzendikarboxylsyradi-(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka

 68515-42-4

6

 Diisoheptylftalat (DIHP)
(di(grenade C6-C8)alkylftalater

 71888-89-6

7

N-pentylisopentylftalat

776297-69-9

8

 Diisobutylftalat (DIBP)

 84-69-5

9

 Dibutylftalat (DBP)

 84-74-2

10

Dihexylftalat (DnHP)

84-75-3

11

1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak

84777-06-0

12

Benzylbutylftalat (BBP)

 85-68-7

13

1,2-Benzendikarboxylsyradihexylester, grenad och rak

68515-50-4

14

 Diisononylftalat (DINP) ( 28553-12-0 )
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C8-10-alkyl ester, grenad (68515-48-0)

 28553-12-0 och 68515-48-0

15

 Diisodecylftalat (DIDP) ( 26761-40-0 )
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C9-11-alkyl ester, grenad  (68515-49-1)

 26761-40-0 och 68515-49-1

16

 Di-n-oktylftalat (DNOP)

 117-84-0