Start

Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryck

Syftet med kravet är att begränsa miljö- och hälsofarliga mjukgörare i beläggningar och tryck på textilier.

KravID

10347:4

Nivå

Basnivå

Typ

Särskilda kontraktsvillkor

Kriterietext

Textilier med beläggning, ytskikt och/eller tryck som nyanskaffas under kontraktstiden ska inte innehålla ämnen i halter som totalt överstiger 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg textil) enligt följande tabell.

 Ämne

 CAS-nr

 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

 117-81-7

di(2-metoxietyl)ftalat (DMEP, BMEP)

117-82-8

Dipentylftalat (DPP)

131-18-0

Diisopentylftalat (DIPP)

605-50-5

 Di(heptyl, nonyl, undecyl)ftalat  (DHNUP)
1,2-benzendikarboxylsyradi-(C7-11)-alkylestrar, grenade och raka

 68515-42-4

 Diisoheptylftalat (DIHP)
(di(grenade C6-C8)alkylftalater

 71888-89-6

N-pentylisopentylftalat

776297-69-9

 Diisobutylftalat (DIBP)

 84-69-5

 Dibutylftalat (DBP)

 84-74-2

Dihexylftalat (DnHP)

84-75-3

1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak

84777-06-0

Benzylbutylftalat (BBP)

 85-68-7

1,2-Benzendikarboxylsyradihexylester, grenad och rak

68515-50-4

 Diisononylftalat (DINP) ( 28553-12-0 )
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C8-10-alkyl ester, grenad (68515-48-0)

 28553-12-0 och 68515-48-0

 Diisodecylftalat (DIDP) ( 26761-40-0 )
1,2-benzendikarboxylsyra, di-C9-11-alkyl ester, grenad  (68515-49-1)

 26761-40-0 och 68515-49-1

 Di-n-oktylftalat (DNOP)

 117-84-0