Start

Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Vi har tagit fram ett webbstöd (se nedan under introduktion om Samtliga textilier) om textiliers miljöpåverkan och möjligheter att påverka genom att öka textiliers livslängd och de beslut som fattas innan upphandlingsdokument utformas.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Ladda nerBeskrivning
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Färgämnen och pigmentBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
FormaldehydBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
FormaldehydAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hantering av uttjänt textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Vattenavvisande och vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor