Start

Formaldehyd

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå

Formaldehyd har hälsofarliga egenskaper som giftigt, sensibiliserande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Kravet begränsar halten formaldehyd som avges från textilier.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10346:3
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden
Engelska: