Start

Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)

Nivå: Basnivå

Textilier som är behandlade med biocidprodukter kan innehålla ämnen som är miljö- och hälsofarliga. Genom detta krav undviks varor som är biocidbehandlade.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10348:3
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden