Start

Färgämnen och pigment

Nivå: Basnivå

Syftet med kravet är att begränsa miljö- och hälsofarliga färgämnen och pigment i textilier.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10342:3
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden