Start

Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågas

Nivå: Basnivå

Genom att använda kravet undviks flera miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel i textilier

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10343:3
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden