Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågas

Krav ID
10343:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Textilier med flamskyddande funktion, som nyanskaffas under kontraktstiden, ska inte innehålla ämnen i halter över 5 mg/kg textil enligt följande tabell. 

Ämne

CAS-nr

Octabromodiphenyl ether (octaBDE)

32536-52-0

Polybrominated biphenyls (PBB)

59536-65-1(mix)

tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCPP)

13674-87-8

Tris(1-aziridinyl)-phosphine oxide (TEPA)

545-55-1

tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TBPP)

126-72-7

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP)

115-96-8

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts