Start

Vattenavvisande och vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågas

Nivå: Basnivå

Textiler med vattenavvisande eller vattentät funktion ska inte vara behandlade med miljö- och hälsoskadliga föreningar på kandidatförteckningen utan kan behandlas med andra föreningar för att uppnå sin funktion. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10345:3
Grupp:
Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden