Start

Produktens miljöfarlighet

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att begränsa spridning av miljöfarliga ämnen i miljön. Detta kontraktsvillkor utesluter användning av produkter som är klassificerade som miljöfarliga.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10328:3
Grupp:
Tvättkemikalier
Engelska:
Finns inte på engelska