Start

Distribution

Valet av drivmedel och fordon är betydande för klimatpåverkan. För att ställa om till förnybara drivmedel eller fossilfrihet finns det flera viktiga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till som val av fordon, luftkvalitet, biologisk mångfald och social hållbarhet. Samtliga drivmedel skiljer sig åt och finns tillgängliga för olika fordonsval, så det är viktigt att ha en strategi för omställning till förnybara drivmedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Distribution
Ladda nerBeskrivning
Alternativa drivmedelBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Alternativa drivmedelAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Alternativa drivmedelSpjutspetsnivåSärskilda kontraktsvillkor
Arbetsrättsliga villkor godsförareBasnivåSärskilda kontraktsvillkor