Start

Sensibiliserande (allergiframkallande) produkt

Nivå: Basnivå

Syftet med detta kontraktsvillkor är att minska risken för allergier hos människor som arbetar yrkesmässigt med rengöringsprodukter. Detta kontraktsvillkor utesluter användning av produkter som är klassificerade som sensibiliserande.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11214:2
Grupp:
Tvättkemikalier
Engelska:
Finns inte på engelska