Startsida

Förpackningar bygg och anläggning

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom bygg och anläggning. Förpackningar och emballageplast är det största användningsområdet av plast, vilket utgör cirka 30 procent av plastflödet i Sverige. Bygg och anläggning är ett inköpsområde med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Förpackningar bygg och anläggning
Expandera rad för mer information
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom bygg och anläggningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning

Ladda ner valda kriterier