Startsida

Förpackningar bygg och anläggning

Förpackningar tillverkas ofta av plast och påverkar därför klimatet. Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom vård och omsorg, bygg och anläggning samt livsmedelssektorn. Det är inköpsområden med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön - och klimatet. Förpackningar och emballageplast är det största användningsområdet och utgör 27 procent av plastflödet i Sverige. En hållbar plastanvändning är att skapa resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden utan läckage, där plast används på rätt plats. Det finns en stor potential att vid offentlig upphandling styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Nivå
Agenda 2030
Miljömål
Kriteriegrupp
Kategori
Typ
Förpackningar bygg och anläggning
Expandera rad för mer information
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom bygg och anläggningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning

Ladda ner valda kriterier