Start

Förpackningar bygg och anläggning

Bygg och anläggning är ett inköpsområde med stora plastflöden, särskilt bland förpackningar. Här kan hållbarhetskrav göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar bygg och anläggning
Ladda nerBeskrivning
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom bygg och anläggningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar bygg och anläggning