Start

Inomhusbelysning

Det är huvudsakligen inom LED-teknik och styrsystem som utvecklingen inom elbelysning sker idag. LED (Light Emitting Diode) är en ljuskälla av halvledarmaterial som har många fördelar ur miljösynpunkt och för att uppnå bättre ljuskvalitet. LED-ljuskällan har hög effektivitet, lång livslängd och är enkel att ljusreglera. Den är också kvicksilverfri. Med installation av LED-belysning och olika typer av styrning kan en halvering av energianvändningen i belysningssystemet bli verklighet. Detta ger också betydande positiva effekter på livscykelkostnaderna. Naturligt dagsljus bör alltid utnyttjas som allmänljus i lokaler så långt det är möjligt för att få till en energieffektiv belysningsanläggning.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Inomhusbelysning
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt kvalitetssäkringsarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsprodukter
Energieffektiva ljuskällor LEDBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter
Energieffektivare ljuskällorAvancerad nivåTilldelningskriterierBelysningsprodukter
Halogenfri plast i ljuskällor och armaturerBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter
Farliga ämnen i ljuskällor och armaturerAvancerad nivåTilldelningskriterierBelysningsprodukter
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter
BelysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsprojektering
Energieffektiv belysningsanläggningBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Entreprenörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Drift och underhåll av belysningsinstallationerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad