Startsida

Inomhusbelysning

Det är huvudsakligen inom LED-teknik och styrsystem som utvecklingen inom elbelysning sker idag. LED (Light Emitting Diode) är en ljuskälla av halvledarmaterial som har många fördelar ur miljösynpunkt och för att uppnå bättre ljuskvalitet. LED-ljuskällan har hög effektivitet, lång livslängd och är enkel att ljusreglera. Den är också kvicksilverfri. Med installation av LED-belysning och olika typer av styrning kan en halvering av energianvändningen i belysningssystemet bli verklighet. Detta ger också betydande positiva effekter på livscykelkostnaderna. Naturligt dagsljus bör alltid utnyttjas som allmänljus i lokaler så långt det är möjligt för att få till en energieffektiv belysningsanläggning.

Inomhusbelysning
Expandera rad för mer information
BelysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsprojektering
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter
Farliga ämnen i ljuskällor och armaturerAvancerad nivåTilldelningskriterierBelysningsprodukter
Entreprenörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Energieffektivare ljuskällorAvancerad nivåTilldelningskriterierBelysningsprodukter
Energieffektiva ljuskällor LEDBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalAvancerad nivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Energieffektiv belysningsanläggningBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprojektering
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprojektering
Drift och underhåll av belysningsinstallationerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsentreprenad
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsentreprenad
Systematiskt kvalitetssäkringsarbeteBasnivåKvalificeringskravBelysningsprodukter
Halogenfri plast i ljuskällor och armaturerBasnivåTeknisk specifikationBelysningsprodukter
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBelysningsprodukter

Ladda ner valda kriterier