Start

Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)

Nivå: Basnivå

Livscykelkostnadskalkyler (LCC) ger en totalbild över de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10671:2
Grupp:
Belysningsprojektering
Engelska:
Finns inte på engelska