Start

Belysningsprojektering

Det är en god ide att upprätta renoveringsplaner för sin belysning med syfte att succesivt minska energianvändningen och förbättra ljusmiljön för brukarna i de offentliga lokalerna. Öppna systemlösningar, där relevant styrning installeras, där naturligt dagsljus och elljus fungerar väl ihop och där underhållet är enkelt, är att föredra.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Belysningsprojektering
Ladda nerBeskrivning
BelysningskompetensBasnivåKvalificeringskrav
Energieffektiv belysningsanläggningBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokalAvancerad nivåTeknisk specifikation
Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor