Start

Energieffektiv belysningsanläggning i offentliga lokaler - kontor, skola och vårdlokal

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Genom detta funktionskrav efterfrågas belysning av god kvalitet och energiprestanda i kontorslokaler, skolor och vårdlokaler. Leverantören ges frihet att inkomma med innovativa lösningar. Energianvändningen kan i många fall halveras eller i vissa fall minska ännu mer jämfört med befintlig belysning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11013:1
Grupp:
Belysningsprojektering
Engelska:
Finns inte på engelska