Start

Belysningsentreprenad

Energianvändning i användningsfasen står för den största miljöpåverkan hos en belysningsanläggning. För att anläggningens energieffektivitet och ljuskvalitet ska bibehållas över tid är det viktigt att se till att ett nytt eller renoverat belysningssystem installeras och kalibreras enligt instruktionerna samt att drift- och underhållsplaner följs. Underhåll och skötsel av belysningsanläggningar inomhus står ofta fastighetsägaren eller hyresgästen själv för, men tjänsten kan också upphandlas. Det är lämpligt att installatörerna har kompetens kring olika typer av styrsystem för belysning, arbetsmiljö och gestaltning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Belysningsentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt miljöarbeteBasnivåKvalificeringskrav
Entreprenörens belysningskompetensBasnivåKvalificeringskrav
Drift och underhåll av belysningsinstallationerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor