Start

Belysningsprodukter

Upphandla ljuskällor Belysningsprodukter upphandlas ofta som en del av en belysningsentreprenad eller i en möbelupphandling. Ramavtal för ljuskällor kan också tecknas separat för att kunna avropa ljuskällor vid behov av underhåll av belysningsanläggningar där ljusflödet gått ner, eller där lampor som slocknat helt måste bytas ut.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Belysningsprodukter
Ladda nerBeskrivning
Systematiskt kvalitetssäkringsarbeteBasnivåKvalificeringskrav
Energieffektiva ljuskällor LEDBasnivåTeknisk specifikation
Energieffektivare ljuskällorAvancerad nivåTilldelningskriterier
Halogenfri plast i ljuskällor och armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Farliga ämnen i ljuskällor och armaturerAvancerad nivåTilldelningskriterier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor