Start

Rivning av hela byggnader

Med rivning avses här rivning av hela byggnader eller konstruktioner.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Rivning av hela byggnader
Ladda nerBeskrivning
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationMaterialinventering
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravMaterialinventering
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationProjektering av rivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravProjektering av rivning
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorProjektering av rivning
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad för rivning
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad för rivning
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad för rivning
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad för rivning
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad för rivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad för rivning
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad för rivning
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenad av rivning
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikationUtförandeentreprenad av rivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskravUtförandeentreprenad av rivning
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUtförandeentreprenad av rivning
Kompetens för kontroll av material- och avfallskravBasnivåKvalificeringskravKonsult för beställarens uppföljning