Start

Totalentreprenad för rivning

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad för rivning
Ladda nerBeskrivning
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav