Start

Utförandeentreprenad av rivning

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Utförandeentreprenad av rivning
Ladda nerBeskrivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor