Start

Utförandeentreprenad av rivning

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Utförandeentreprenad av rivning
Ladda nerBeskrivning
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor