Start

Projektering av rivning

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Projektering av rivning
Ladda nerBeskrivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor